Kolikk

Kolikk er en medisinsk tilstand hvor et friskt spedbarn gråter uavbrutt. Et kjennetegn ved kolikk er at det tilsynelatende ikke finnes noen god grunn for gråtingen. Sult og ensomhet kan være en årsak til kolikk når det ellers ikke finnes noen god grunn. Det finnes ingen allment akseptert forklaring til kolikk., men mange innen helsevesenet anser at for mye magegass kan være en årsak.


Kolikk som diagnose

Kolikk gis som diagnose når andre muligheter er utelukket. Tradisjonelt finnes det ikke noen behandling for kolikk innen "vanlig skolemedisin." Hvis et barn har kolikk finnes det ikke mye å gjøre foruten å berolige barnet ved å la det sove, vugging og flytte det til et annet miljø. Osteopati har en "alternativ" innfallsvinkel til problemstillingen. Derfor kan en osteopat behandle spedbarn med kolikk allerede når de er 2 - 3 uker gamle. I noen tilfeller har et barns kolikk blitt bedre ved endringer i mors diett. Selv om det finnes medisinering for kolikk, forsøker man å unngå det.


Kolikk og osteopatisk metode

Mange spedbarn "vokser ut" av sin kolikk etter 4 måneder. De barna som ofte kommer til en osteopat er de spedbarna som har problemer med kolikk etter 4 måneder. Kolikk påvirker 15-40 % av spedbarn, men pålitelig statistikk er vanskelig å oppdrive. Ustoppelig gråting er et vanlig kriterium og inntreffer oftere på kvelden enn andre tidspunkt av døgnet. Et spedbarns fordøyelsessystem er underutviklet i forhold til voksne. Dette kan være årsaken til produksjon av gasser som fører til ubehag og betennelse av mageregionen.


En osteopat vil først undersøke barnets sykdomshistorie. Deretter vil osteopaten gjennomføre en fysisk undersøkelse.


En osteopat vil muligens oppdage en spenning i vevet. Kolikk er tilknyttet mange mulige årsaker.


Kontakt Nordstrand Osteopati på telefon 950 24 601 for mer informasjon om osteopati og kolikk