Hva er osteopati?

Osteopati er et relativt nytt behandlingstilbud i Norge, med røtter i USA. Osteopati øker kroppens evne til å helbrede seg selv gjennom fysisk behandling av hele kroppen ved smerter og plager. Osteopati er forebyggende og virker som akutt og rehabiliterende behandling.

Osteopati virker fordi man fokuserer på sammenhenger i hele kroppen for å finne årsaken til smerten, som ofte kan være et annet sted enn der smerten oppleves.

Osteopaten tar seg god tid til pasienten, har høy medisinsk kompetanse og samarbeider med annet helsepersonell når det er nødvendig.

Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk og patologi. Osteopati øker kroppens evne til å helbrede seg selv. Osteopati gjør dette gjennom manuell behandling av hele kroppen. Osteopati er forebyggende og virker både som akutt og rehabiliterende behandling. Osteopati er spesielt gunstig ved rygg- og nakkeplager, samt ved idrettsskader. Osteopati er en effektiv behandling ved problemer fra luftveien, urinveien og fordøyelsessystemet.


Osteopati - nytt behandlingstilbud i Norge


Osteopati er et relativt nytt behandlingstilbud i Norge. I USA er osteopati mer vanlig og et anerkjent tilbud til "det normale helsetilbudet". Osteopati øker kroppens evne til å helbrede seg selv gjennom fysisk behandling av hele kroppen ved smerter og plager. Osteopati er forebyggende og virker som akutt og rehabiliterende behandling.


Hvorfor virker osteopati?


Osteopati virker fordi systemet fokuserer på sammenhenger i hele kroppen. Osteopati finner årsaken til smerten, som ofte er et annet sted enn der smerten oppleves. Osteopaten tar seg god tid til pasienten. I tillegg har osteopaten høy medisinsk kompetanse og samarbeider med annet helsepersonell når det er nødvendig.


Osteopati tilfører pasientene noe nytt. Vi er spesielt interessert i å finne sammenhenger til folks smerter og plager. Vi behandler ikke bare muskler og ledd, men også bindevevsnettverket i kroppen. Derfor behandler osteopatene i stor grad også følgetilstander av syksom og skader.


Historien om osteopati


Osteopati er grunnlagt av en amerikansk lege på slutten av 18-hundretallet . Osteopati er et behandlingskonsept som har utgangspunkt i kroppens detaljerte anatomi og biomekanikk. I tillegg legger osteopati vekt på forholdet mellom sirkulasjon og drenering. Osteopati legger vekt på at det er avvik i disse anatomiske og fysiologiske elementers normale funksjon som fører til en redusert helsetilstand. Nordstrand Osteopati fører den stolte tradisjon innen osteopati videre i Norge.


Kontakt Nordstrand Osteopati på telefon 950 24 601 for mer informasjon.